Bouwaanvraagtekeningen

Zowel voor particulieren als voor bedrijven verzorgt RW bouwkundig tekenwerk voor het aanvragen van omgevingsvergunningen. Of het nu gaat om:

  • Een dakkapel of erker
  • Woninguitbreiding of aanbouw
  • Een garage of carport
  • Herindeling bedrijfspanden
  • Pui en gevelreclame winkels
  • Splitsing van een woning
  • Herbestemming van vastgoed

Aanvraag omgevingsvergunning

Bouwen of verbouwen betekent vaak dat er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De omgevingsvergunning is een vergunning die in Nederland op 1 oktober 2010 is ingevoerd ter vervanging van de verschillende vergunningen voor wonen, ruimte en milieu. Dit waren onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning en de kapvergunning. Ron Werkhoven kan hiervoor de benodige tekeningen uitwerken en de complete aanvraag voor u verzorgen. Voor het maken van EPN en constructieberekeningen maakt RW gebruik van externe adviseurs. Voor deze externe adviseurs worden offertes opgevraagd, zodat u hier zo weinig mogelijk werk van heeft.

Werktekeningen

Afhankelijk van de grote en/of complexiteit van het bouwproject zijn werktekeningen voor de gehele uitvoering van het werk van groot belang. Werktekeningen worden op een grote schaal in detail uitgewerkt en gemaatvoerd, alle gegevens worden hierin verwerkt. Dit levert minder oponthoud op tijdens de uitvoering en een grotere nauwkeurigheid qau werk en zijn daarom een goede investering.

Splitsingstekeningen

Elk gebouw dat uit meer dan één koopwoning bestaat, bijvoorbeeld een woongebouw met een centrale toegangshal, wordt kadastraal gesplitst. De manier waarop het gebouw is gesplitst, is getekend in een splitsingstekening. Niet alle appartementsgebouwen of flats zijn gesplitst. Dit kan ook achteraf, door alsnog een splitsingsakte te laten opmaken met tekening. Op een splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken

U hebt een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken nodig voor het gebruik van gebouwen die nachtverblijf bieden aan meer dan 10 personen of dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen, kinderdagverblijven, basisscholen of hotels. Ook voor sommige niet-bouwwerken hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken nodig, zoals voor een drijvende disco of een drijvend hotel. Voor deze niet-bouwwerken gelden de regels uit de brandbeveiligingsverordening van uw gemeente.

Gebruiksmelding

Voor het gebruik van bepaalde gebouwen kunt u volstaan met het doen van een gebruiksmelding. Het gaat om situaties waarbij verblijf wordt geboden aan meer dan 50 mensen. Het gaat bijvoorbeeld om middelbare scholen, kantoren, restaurants, sportaccommodaties, winkelcentra en supermarkten.

Ontruimingsplattegronden en vluchtplannen

Een ontruimingsplan wordt gebruikt bij onregelmatigheden ofwel calamiteiten. Een verplicht onderdeel van het ontruimingsplan zijn de vluchtwegplattegronden. Op deze plattegronden van het gebouw staan per verdieping o.a. kleine blusmiddelen, verbandmiddelen, vitale afsluiters en (nood)uitgangen aangegeven. Aan de hand van deze plattegronden, die voor iedereen leesbaar moeten zijn, kunnen bezoekers, maar ook werknemers zien hoe ze moeten vluchten en waar de brandbestrijdingsmiddelen zijn.

Digitaliseren/Inmeten

Van sommige vastgoed objecten zijn geen of actuele tekeningen beschikbaar. RW kan deze gebouwen inmeten en digitaliseren op basis van de actuele situatie. Samen met de opdrachtgever bepalen we aan de hand van het doel van de tekeningen het detail en materialisatie niveau. Dit heeft echter veel voordelen met betrekking tot het onderhouden, renoveren of verbouwen van de vastgoed objecten. Daarnaast is het mogelijk bestaande analoge tekening in AutoCAD uit te werken.